IPS e.max CAD

IPS e.max CAD is een innovatieve lithium disilicaat glas- keramiek.

Eigenschappen materiaal

IPS e.max CAD is ontwikkeld voor processen die zeer homogeen materiaal vereisen. De blokken en de gefreesde restauraties krijgt u geleverd in de kenmerkende blauwe kleur. Deze blauwe kleur geeft aan dat het materiaal in ‘zachte’ fase is. In deze fase heeft het materiaal een sterkte van 130 – 150 MPa. Tijdens een korte kristallisatie verkrijgt het materiaal zijn uiteindelijke kracht, 360 MPa.


Voordelen tandtechnicus

  • hoge buigsterkte
  • hoge esthetiek
  • minimale invasieve restauraties
  • drie verschillende translucenties mogelijk voor verschillende technieken

Gebruik

IPS e.max is verkrijgbaar in drie varianten.  De HT blokken zijn door hun hoge translucentie uitermate geschikt voor het vervaardigen van kleinere restauratie, zoals inlays of onlays. De LT blokken zijn door hun lage translucentie uitermate geschikt voor het maken van partiële of volledige kronen. De MO blokken zijn uitermate geschikt voor het gebruik bij licht verkleurde preparaties.


Kleuren

De HT en LT blokken zijn beschikbaar in 16 A-D en 4 bleek kleuren. De MO blokken zijn beschikbaar in vijf kleuren.